Object structure
Title:

Identyfikacja informacji o modelu zrównoważonego biznesu na podstawie raportów zintegrowanych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification of information relating to a sustainable business model based on integrated reports

Creator:

Karwowski, Mariusz

Subject and Keywords:

model biznesu ; raportowanie zintegrowane ; rachunkowość ; business model ; integrated reporting ; accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 64-73

Abstrakt:

W artykule dokonano identyfikacji informacji o modelu zrównoważonego biznesu przedsiębiorstw sektora paliwowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wykorzystano analizę zawartości w zakresie zasobów naturalnych i społecznych. Badaniem objęto raporty zintegrowane za 2015 r. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2011-2015. W artykule scharakteryzowano model biznesu w sektorze paliwowym, następnie profil działalności dwóch badanych przedsiębiorstw, a wykorzystując raporty zintegrowane, zidentyfikowano elementy i powiązania między nimi w zakresie zasobów naturalnych i społecznych, stanowiących wkład do modelu zrównoważonego biznesu. Wnioski zostały potwierdzone dzięki przedstawieniu elementów zrównoważonego modelu biznesu w formie mapy wkładów, propozycji wartości, działań i efektów podjętych działań oraz ich wzajemnych powiązań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.06

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: