Object structure
Title:

Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej oraz ich wpływ na jakość i postrzeganie badania sprawozdań finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of changes in the audit system and their impact on the quality and perception of the audit of financial statements

Creator:

Kogut, Joanna

Subject and Keywords:

audyt ; biegły rewident ; firma audytorska ; nadzór publiczny ; rewizja finansowa ; audit ; professional auditor ; audit firm ; public oversight

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 86-98

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian w systemie rewizji finansowej, zmierzających do podniesienia jakości oraz roli badania sprawozdań finansowych. Zmiany te wynikają z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które transponowane są także do prawodawstwa polskiego. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych oraz literatury z zakresu rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. W opracowaniu zaprezentowano też ocenę jakościową postrzegania audytu w Polsce, dokonaną na podstawie badań ankietowych, opracowanych przez Bank Światowy. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że audyt jest różnie postrzegany, zarówno przez jego użytkowników, wykonawców oraz nadzorców, a wprowadzone i planowane, ewolucyjne zmiany w systemie regulacji prawnych można ocenić jako pozytywne, gdyż z założenia mają przyczynić się do poprawy jakości badania sprawozdań finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.08

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: