Object structure
Title:

Zasady rozliczania kosztów wspólnych w przedsiębiorstwie rolniczym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rules for settling joint costs in an agricultural enterprise

Creator:

Hajduga, Elżbieta

Subject and Keywords:

działalność rolnicza ; przedsiębiorstwo rolnicze ; koszty wspólne ; ewidencja kosztów ; rozliczanie kosztów ; agricultural activities ; agricultural enterprise ; joint costs ; costs accounting ; costssettlement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 55-63

Abstrakt:

W przedsiębiorstwie rolniczym podstawowa wiedza na temat kosztów, ich ewidencji, rozliczania oraz prezentacji pozwala na prawidłowe działania w zakresie kontroli kosztów oraz podejmowania na ich podstawie decyzji o charakterze operacyjnym oraz strategicznym. Wiedza ta ma również znaczenie w obszarze prawidłowych rozliczeń o charakterze podatkowym, dotyczących przede wszystkim sposobu ujmowania i rozliczania kosztów uzyskania przychodów w zakresie przepisów prawa podatkowego. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie fragmentu ewidencji i rozliczania kosztów o charakterze wspólnym dla działalności rolniczej i pozarolniczej z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego. Dzięki przyjętym rozwiązaniom dotyczącym szczegółowego podziału zarówno przychodów, jak i kosztów według kryterium miejscowości oraz kryterium podmiotu jako całości jest możliwe dokładniejsze wyodrębnienie i przypisanie kosztów do przychodów na dwa sposoby. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym metoda opisu tabelarycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.05

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: