Object structure
Title:

Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environmental information in the activity reports

Creator:

Kryk, Barbara

Subject and Keywords:

sprawozdanie z działalności ; informacje środowiskowe ; activity report ; environmental information

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 108-117

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za realizację celów zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczących środowiska naturalnego. Z tego powodu podejmują różne działania, by je osiągnąć. Ocena tych działań wymaga stosowania różnych narzędzi. Jednym z nich jest sprawozdanie zarządu z działalności. Stąd celem artykułu jest analiza zakresu informacji środowiskowych w sprawozdaniach z działalności pod kątem ich porównywalności oraz sprawdzenie, czy w zakresie ujawnionych informacji ekologicznych sprawozdania odpowiadają cechom wynikającym z KSR nr 9. W części wprowadzającej wykorzystano metodę desk research, a w empirycznej – analizę sprawozdań wybranych podmiotów i podejście indukcyjne, przejawiające się w uogólnieniu wniosków wynikających z badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.10

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: