Object structure
Title:

Efekty kształcenia – normy etyczne w rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Educational results – ethical standards in accounting

Creator:

Voss, Grażyna

Subject and Keywords:

etyka ; kodeksy etyczne ; normy etyczne w rachunkowości ; praktyczne i dydaktyczneaspekty etyczne ; ethics ; codes of ethics ; ethical standards in accounting ; practical and educationalethical aspects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 174-184

Abstrakt:

Kodeks etyki zawodowej księgowych stanowi cenne źródło informacji na temat zasad etycznych i oczekiwań świata biznesu w zakresie ich przestrzegania. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest dostosowanie metod kształcenia i odpowiednie opracowanie efektów kształcenia, pozwalając na spełnienie oczekiwań studentów i pracodawców. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego, na podstawie którego sformułowano podstawowe obszary zainteresowań studentów w zakresie realizacji zajęć z etyki oraz proponowane rozwiązania dotyczące efektów kształcenia w zakresie etyki rachunkowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.15

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: