Object

Title: Partnerzy czy przeciwnicy – wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi

Title in english:

Partners or rivals – chosen aspects of relations between subordinates and supervisors

Creator:

Baruk, Agnieszka Izabela

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 33-45

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z relacjami wertykalnymi. Dążono do znalezienia odpowiedzi; czy przełożeni i podwładni są partnerami; czy też paradoksalnie – przeciwnikami? Szukając jej; podjęto próbę osiągnięcia 3 celów badawczych i zweryfikowania hipotezy; iż sposób traktowania podwładnych przez przełożonych jest kluczową determinantą zadowolenia odczuwanego przez pracowników. Dane pierwotne poddano analizie korespondencji. Jej wyniki potwierdziły postawioną hipotezę. W artykule analizie poddano także 6 innych zmiennych; badając charakter i siłę zależności między nimi i zadowoleniem respondentów oraz ich gotowością do rekomendowania pracodawcy. Pozwoliło to na hierarchiczne uporządkowanie zidentyfikowanych zależności i wyciągnięcie istotnych wniosków końcowych cechujących się znaczną wartością poznawczą i aplikacyjną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:32232

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information