Object structure
Title:

Paradoksalne i nieparadoksalne oksymoronizmy w strategiach zarządzania kompetencjami pracowniczymi – refleksje badawcze

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Paradoxical and nonparadoxical oxymora in the strategies of competency management – research reflections

Creator:

Stor, Marzena

Subject and Keywords:

zarządzanie kompetencjami ; strategie ; oksymorony ; paradoksy ; competency management ; strategies ; oxymora ; paradoxes

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 164-185

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest zaproponowanie takich oksymoronicznych związków wyrazowych, które trafnie desygnują zjawiska o paradoksalnym charakterze, które zidentyfikowano w międzynarodowych badaniach empirycznych poświęconych zarządzaniu kompetencjami. Badania były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ i zostały przeprowadzone w Polsce, Hiszpanii i Austrii. Refleksja badawcza, jaka pojawiła się w wyniku analizy zgromadzonych danych w zakresie strategii zarządzania kompetencjami, skłoniła autorkę do dokonania podziału oksymoronów na paradoksalne i nieparadoksalne. Natomiast ostatecznym rezultatem podjętych rozważań jest próba wprowadzenia do języka zarządzania takich nieparadoksalnych oksymoronów, jak hierarchiczny egalitaryzm, elastyczna formalizacja, teraźniejsza przyszłość, kolektywny indywidualista, kobieca męskość, indywidualistyczny kolektywizm i męska kobiecość

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.14

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: