Object structure
Title:

Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Managing the workforce from the full of paradoxes generation

Creator:

Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka ; Chomątowska, Barbara

Subject and Keywords:

pokolenie Z ; pokolenie paradoksów ; zarządzanie pracownikami z pokolenia „Z” ; generation Z ; generation of paradoxes ; managing workforce from generation Z

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 196-206

Abstrakt:

Najstarsi przedstawiciele pokolenia „Z” wchodzą już na rynek pracy. Dla zarządzających zasobami ludzkimi oznacza to wiele wyzwań związanych z ich przyjęciem do przedsiębiorstw. Konieczne jest poznanie ich wartości, potrzeb, motywacji i zastosowanie adekwatnych do tego metod zarządzania zasobami ludzkimi. Zdaniem autorek sytuację komplikuje fakt, że reprezentanci pokolenia „Z” charakteryzują się pewnym przeciwstawnymi cechami, które niewątpliwie powodują trudności w pełnym ich zrozumieniu. Można ich określić mianem „pokolenia paradoksów”. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ogólna charakterystyka paradoksów typowych dla przedstawicieli badanego pokolenia. W artykule podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie: Jak zarządzać pracownikami z pokolenia pełnego paradoksów? Artykuł powstał na podstawie studiów literatury krajowej i zagranicznej oraz badań przeprowadzonych przez autorki niniejszego opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.16

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: