Object structure
Title:

Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów sił zbrojnych RP

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Evolution of army leadership in the doctrines of the US Army and its implications in the process of training candidates for officers of Polish Armed Forces

Creator:

Kacała, Joanna ; Michaluk, Andrzej

Subject and Keywords:

przywództwo wojskowe ; doktryny i regulaminy armii USA ; szkolenie wojskowe ; kompetencje przywódcze ; army leadership ; military doctrine and field manuals of the US Army ; military training ; leadership competencies

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 60-71

Abstrakt:

W artykule przedstawiono koncepcje przywództwa wojskowego (Army Leadership); jakie charakteryzują zachowania dowódców różnych szczebli armii USA w perspektywie historycznej. Autorzy prezentują ewolucję poglądów na rolę dowódcy lidera (Officer- Leader) w armii amerykańskiej na tle wybranych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku. Ewolucja przywództwa wojskowego jest ukazana na tle doktryn militarnych (military doctrine) i regulaminów polowych (Field Manuals) armii amerykańskiej. Autorzy zaprezentowali także wyniki badań prowadzonych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu nad wdrażaniem treści kształcenia w zakresie kompetencji przywódczych podchorążych (Officer Cadet) – kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych RP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: