Object

Title: Wpływ relacji z otoczeniem na ekonomiczno-społeczny wymiar funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim

Title in english:

The impact of the relationship with the environment on the economic and social dimension of the functioning of small and medium-sized enterprises in the Lubuskie Voivodeship

Creator:

Urban, Stanisław ; Michałowska, Mariola

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 9-26

Abstrakt:

Przemiany ustrojowe, zapoczątkowane w Polsce w latach 90. XX w., postawiły przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Zaczęły się kształtować zmiany w postrzeganiu funkcji i roli przedsiębiorstwa w otoczeniu, w którym przyszło im działać. Dostrzeżono związek między nawiązywaniem trwałej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku a osiągnięciem większych korzyści w wymiarze nie tylko finansowym, ale również niefinansowym. Głównym celem opracowania było zidentyfikowanie relacji tworzonych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim z uczestnikami rynku, określenie pożądanych kierunków działań w zakresie ich budowy, a także ukazanie wpływu tych relacji na wymiar społeczno-ekonomiczny przedsiębiorstw. W opracowaniu przyjęto tezę, że zmiany zachodzące na rynku, w tym dynamicznie rozwijająca się konkurencja, a co za tym idzie − dokonujące się przeobrażenia w zachowaniach konsumentów, wskazują konieczność podejmowania przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw działań w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem, przyczyniając się do osiągania korzyści w wymiarze ekonomiczno-społecznym, stając się głównym czynnikiem sukcesu, a w konsekwencji przyczyniając się do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.01 ; oai:dbc.wroc.pl:28476

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information