Object structure
Title:

Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej – ocena działalności

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Transnational corporations in the world economy – the assessment of activities

Creator:

Brach, Jarosław

Subject and Keywords:

internacjonalizacja ; korporacje transnarodowe ; ocena działalności korporacji ; internationalization ; transnational corporations ; the assessment of activities of TNCs

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 27-46

Abstrakt:

Korporacje transnarodowe są obecne w gospodarce światowej od setek lat – od XVI wieku, ale nowe wymiary (obszary) w ich działalności w gospodarce światowej są zauważane od lat 60. ubiegłego stulecia. Funkcjonowanie przedsiębiorstw tego rodzaju jest różnie oceniane. Z jednej strony przedsiębiorstwa te tworzą oraz mają dostęp do najnowszej technologii, mają duże kompetencje i zdolności w zakresie technologii i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a do tego mają duże możliwości w szeroko pojętym marketingu. Są także odpowiedzialne za tworzenie – kreację − handlu międzynarodowego, oraz są najważniejszymi graczami na rynku zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Niemniej z drugiej strony czasami ich siła – pozycja rynkowa, wywodzi się z ich specyficznych przewag, które na wybranych rynkach są w stanie przetransformować się w siłę polityczną bez ponoszenia odpowiedzialności. Wykorzystują też swoje specyficzne przewagi do tworzenia niedoskonałości rynku, usuwania konkurencji i czasami eliminacji wybranych konfliktów, przy jednoczesnym tworzeniu nowych, związanych z ich działalnością. W artykule autor próbuje dokonać oceny rezultatów aktywności tych firm

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: