Object structure
Title:

Piłka nożna jako przedmiot badań ekonomicznych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Football as the subject of economic research

Creator:

Murak, Jan

Subject and Keywords:

sport ; ekonomia sportu ; podejmowanie decyzji ; teoria gier ; efektywność ; economics of sports ; decision making ; efficiency

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 138-151

Abstrakt:

Piłka nożna, mimo że jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie i ważną sferą życia społeczno-gospodarczego, przez długi czas pozostawała na uboczu rozważań naukowych. Dopiero zaproponowana przez L.C. Robbinsa definicja ekonomii oraz podejście ekonomiczne G.S. Beckera przyczyniły się do zainteresowania się ekonomistów nowymi problemami, w tym zjawiskami związanymi z dyscyplinami sportowymi, m.in. piłką nożną. Sprzyjało temu również pojawienie się nowych narzędzi wykorzystywanych w ekonomii. Celem niniejszej pracy jest pokazanie użyteczności metod i narzędzi ekonomii do opisu i wyjaśnienia zjawisk występujących w piłce nożnej jako dyscyplinie sportu. Dlatego też wybrano i omówiono część prac naukowych związanych z piłką nożną, która nie jest tradycyjnie kojarzona z ekonomią. Określono, dlaczego zjawiska ściśle związane z futbolem nie były uznawane za tradycyjny obszar dociekań ekonomicznych. Zastanowiono się przy tym, czy prowadzenie klubu piłkarskiego różni się od innych przedsięwzięć biznesowych, jak uważa część praktyków. Przedstawiono najważniejsze cechy charakterystyczne klubów sportowych, m.in.: zróżnicowanie celów klubów sportowych oraz brak bodźców do monopolizacji rynków. Wskazano, że dopiero połączenie wszystkich cech stanowi o wyjątkowości zarządzania klubem piłkarskim. Przedstawiono i spróbowano ocenić różne propozycje uatrakcyjnienia widowisk piłkarskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.08

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: