Object structure
Title:

Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Globalization processes in the contemporary world economy

Creator:

Sporek, Tadeusz

Subject and Keywords:

globalizacja ; integracja regionalna ; Światowa Organizacja Handlu (WTO) ; Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) ; Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5), s. 47-67

Abstrakt:

Globalizacja może zarówno oznaczać potencjalne korzyści i nowe szanse, spowodować poważne zagrożenia i ogromne wyzwania. Kierunek jej rozwoju oraz zapobieganie jej negatywnym skutkom zależą od możliwości oddziaływania na ten proces poszczególnych państw i ugrupowań, w tym także społeczeństw. Oczywiste jest, że aktualny kształt globalizacji powoduje niesprawiedliwość, pogłębia nierówności i przybliża zagrożenia, dla dobra wszystkich globalizacja musi więc zostać poddana korekcie. Powstaje zatem pytanie, czy wobec słabnącego wpływu państw narodowych na globalne mechanizmy rynkowe i braku, jak dotąd, innej siły zwierzchniej kontrolującej rynek globalny, co niektórzy uznają za realną groźbę dla demokracji, możliwe jest sterowanie procesem globalizacji? Odpowiedź wydaje się twierdząca. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak zacieśnienie wielostronnej współpracy między państwami oraz konieczne są ich wspólne wysiłki w celu oddziaływania na czynniki kształtujące ten proces. Niezbędna jest przede wszystkim koordynacja globalnej polityki gospodarczej poprzez powołanie instytucji, które zajmowałyby się regulacją poszczególnych kwestii, a także wprowadzaniem ustanowionych przez siebie norm i kontrolą ich przestrzegania w skali całego świata, co prowadziłoby do zwiększenia przejrzystości zasad. Przyjmowane standardy muszą wynikać z regulacji i umów międzypaństwowych. Jest to ważne zwłaszcza w zakresie działania rynków finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2015.1.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2015, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: