Object

Title: Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków − analiza z wykorzystaniem wizualizacji macierzy

Title in english:

Work perception by older Europeans − analysis with the application of matrix visualization

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 25-36

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wielowymiarową analizę opinii na temat pracy, wyrażanych przez Europejczyków w wieku 50 lat i więcej, którzy stanowią znaczący potencjał w kontekście realizacji strategii Europa 2020 w zakresie zwiększania wskaźnika zatrudnienia. W celu zilustrowania złożonych relacji posłużono się techniką wizualizacji macierzy w powiązaniu z hierarchicznymi procedurami aglomeracyjnymi. Celem wykonanych badań była analiza porównawcza obejmująca dwie kwestie związane z zatrudnieniem osób starszych: po pierwsze, podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji kluczowych aspektów wykonywanej obecnie pracy, po drugie, rozważono motywację tej grupy w kontekście zaangażowania w pracę. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać podobieństwa i różnice w postrzeganiu pracy przez obywateli różnych krajów oraz zidentyfikować główne czynniki motywujące osoby w wieku 50+

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24957

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information