Object

Title: Spatial visualisation tools in business information systems

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Pawełoszek, Ilona ; Stępniak, Cezary

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27), s. 67-82

Abstrakt:

Artykuł prezentuje prototypową aplikację o nazwie Spatial Visualization Tool (SVT), która może być użyta do wizualizowania w postaci interaktywnej mapy danych pochodzących z różnych rodzajów systemów informatycznych i zewnętrznych źródeł, takich jak Internet i bazy dokumentów. Koncepcja artykułu jest oparta na założeniu, że dane w systemach informatycznych mogą być wizualizowane w sposób analogiczny do map geograficznych. Taka wizualizacja może być bardzo czytelna i służyć jako wsparcie procesów decyzyjnych opierających się na dużych ilościach danych. Pierwsza część artykułu prezentuje wybrane aspekty metodologii geograficznych systemów informacyjnych (GIS). Druga część przedstawia teoretyczny algorytm pozyskiwania danych i dokonywania ich wizualizacji przestrzennej. Ostatnia część omawia praktyczny przykład działania aplikacji SVT w rekrutacji kandydatów do pracy. Prototypowe narzędzie zostało skonstruowane przy użyciu pakietu MS Excel i języka Visual Basic for Applications (VBA). Zaprezentowano także koncepcję rozszerzenia funkcjonalności SVT przy użyciu technologii sieci semantycznej w celu rozpoznawania źródeł i typów danych w celu automatyzacji konstruowania wizualizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24355

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information