Object

Title: Interaktywna wizualizacja wspomagająca eksplorację danych. Kierunki dalszych badań

Title in english:

Interactive Visualization Supporting Data Exploration. Directions for Further Research

Creator:

Dudycz, Helena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119, s. 81-91

Abstrakt:

Kadra kierownicza oczekuje od wizualizacji nie tylko realizacji funkcji prezentacyjnej, ale również wspomagania w przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz danych, w tym również w procesie eksploracji danych w celu zbadania alternatywnych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zagadnień wymagających przeprowadzania badań weryfikujących zastosowanie interaktywnej wizualizacji w eksploracji danych. W związku z tym najpierw omówiono proces wizualnej eksploracji danych, następnie scharakteryzowano proces wizualnej analizy danych. Efektywność tych operacji zależy od właściwego doboru metod i technik wizualizacji, dlatego w kolejnym punkcie omówiono typologie metod wizualizacji w kontekście eksploracji danych. Na zakończenie niniejszego artykułu przedstawiono badania prowadzone nad wykorzystaniem mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121098

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 18 ; Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information