Object

Title: Organizacyjne i techniczne uwarunkowania wykorzystania aplikacji SAAS w przedsiębiorstwach partnerskich

Title in english:

Technical and Organizational Aspects of SAAS (Software As A Service) Application in Partnership Enterprises

Creator:

Turek, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119, s. 326-334

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano przedsiębiorstwa partnerskie jako idealne środowisko wykorzystania aplikacji SaaS. W pierwszej części skupiono się na istocie technologii SaaS oraz korzyściach płynących z jej zastosowania. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały organizacyjne i techniczne wymogi, jakie należy spełnić, aby przedsiębiorstwa partnerskie mogły w pełni korzystać z tego typu aplikacji. Praktycznym przykładem zastosowania technologii SaaS jest koncern Akzo Nobel. Przedsiębiorstwo to oraz stosowane rozwiązania SaaS przedstawiono w ostatniej części artykułu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:121161

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 18 ; Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information