Object structure
Title:

Strategic e-sourcing an a resource-based view

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Jelonek, Dorota

Subject and Keywords:

strategic e-sourcing ; resource-based theory ; classification of resources ; web-based technologies ; strategiczny e-sourcing ; zasobowe podejście ; klasyfikacja zasobów ; technologie internetowe

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27), s. 22-32

Abstrakt:

Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw jest planowanie i organizacja procesu pozyskiwania wszystkich typów zasobów, określanego jako sourcing, a w przypadku wykorzystania technologii internetowych jako e-sourcing. W artykule przedstawiono definicje podstawowych pojęć, takich jak: sourcing, e-sourcing, strategiczny sourcing i strategiczny e-sourcing, koncepcja teorii zasobowej oraz klasyfikacja zasobów. Analizie poddano także rozwój procesów zaopatrzenia realizowanych online. Celem artykułu jest wykorzystanie założeń teorii zasobowej w udzieleniu odpowiedzi na pytania: Czy e-sourcing jako proces planowania źródeł i sposobów zaopatrzenia we wszystkie zasoby przedsiębiorstwa jest procesem o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa? Jak organizować ten proces i jakie rozwiązania technologii internetowej wykorzystać w jego efektywnej realizacji? Zaproponowano model organizacyjny dla strategicznego procesu pozyskiwania zasobów, w którym dla każdego z czterech wyróżnionych etapów zaproponowano wykorzystanie rozwiązań technologii internetowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: