Object

Title: Recenzja książki Jakuba Growca "Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information