Object

Title: Kształtowanie kultury organizacyjnej w urzędach administracji samorządowej

Title in english:

Creating Organizational Culture in Self-governing Administration Offices

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 255-273

Abstrakt:

Sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej warunkuje zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, ograniczanie barier rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji dynamizowanie rozwoju regionów i całego kraju. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia kulturowych aspektów funkcjonowania administracji samorządowej. Elementy kultury organizacyjnej w urzędach samorządu terytorialnego stały się kanwą badań empirycznych. Na podstawie wywiadów skategoryzowanych, prowadzonych z przedstawicielami kierownictw urzędów i pracowników samorządowych, oraz przeglądu dokumentacji organizacyjnej, stwierdzono występowanie istotnych niedomagań w realizacji procesu kształtowania kultury organizacyjnej w tych jednostkach. Wśród zdiagnozowanych problemów na szczególną uwagę zasługują takie dysfunkcje, jak nepotyzm czy kumoterstwo.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119863

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information