Object structure
Title:

Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych / Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Debate on Polish Social Policy Model in New Economic, Social and Political Conditioning

Creator:

Zamorska, Katarzyna

Subject and Keywords:

polityka społeczna ; transformacja systemowa ; welfare state ; sprawiedliwość społeczna ; efektywność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 13-27

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza zmiany paradygmatu w polskiej polityce społecznej zapoczątkowanej wraz z transformacją systemową. Zasadniczo trzy wyzwania odegrały istotną rolę: kryzys finansów państwa, transformacja gospodarczo-polityczna oraz wzrost bezrobocia na nieprzewidywaną skalę. Autorka rozpoczyna artykuł od przypomnienia specyfiki sytuacji polityki społecznej sprzed przełomu, by następnie przyjrzeć się argumentom, jakie dominowały w dyskusjach dotyczących nowego jej modelu. Wzięty jest także pod uwagę dylemat często pojawiający się w debacie społecznej: efektywność czy sprawiedliwość społeczna.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: