Object

Title: Kapitał społeczny i migracje - wybrane aspekty wzajemnych oddziaływań

Title in english:

Social Capital and Migrations - Selected Aspects of Mutual Effect

Creator:

Łukaszewska, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 110-121

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest omówienie, analiza i porównanie trzech najbardziej znanych definicji kapitału społecznego, stworzonych przez R. Putnama, J.S. Colemana i P. Bourdieu, oraz wskazanie wzajemnych oddziaływań między mobilnością przestrzenną i kapitałem społecznym. W tym celu przedstawione zostaną: wyniki badań R. Putnama nad wpływem zróżnicowania etnicznego, będącego jednym ze skutków migracji, na zaufanie i kapitał społeczny, koncepcja sieci migracyjnych D. Masseya oraz analiza ich funkcji zaproponowana przez D.T. Guraka i F. Casesa, wyniki badań dotyczących znaczenia kapitału społecznego dla wspólnot lokalnych, a także omówione będzie zjawisko negatywnego kapitału społecznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119852

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information