Object structure
Title:

Społeczność internautów a nietransakcyjna wymiana produktów witualnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internet Society and the Non-transactional Exchange of Virtual Products

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

Internet ; społeczność internautów ; produkt wirtulany

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 274-283

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problem bezpłatnego udostępniania produktów wirtualnych w społeczności internautów. Rozważania skoncentrowano na oprogramowaniu komputerowym udostępnianym poprzez Internet. W celu wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska rozpatrzono je zgodnie z podejściem ekonomicznym oraz socjologicznym. W podsumowaniu artykułu odniesiono się do postawionej we wstępie hipotezy oraz zawarto przemyślenia odnośnie do przyszłości nieodpłatnego udostępniania produktów wirtualnych – konkretnie oprogramowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: