Object

Title: Sytuacja na polskim rynku pracy w latach 1999-2008 oraz jej uwarunkowania

Title in english:

Situation on the Polish Job Market in 1999-2008 and its Determinants

Creator:

Hasińska, Zofia ; Sipurzyńska-Rudnicka, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129, s. 131-147

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat kierunków i uwarunkowań zmian na rynku pracy w Polsce w dekadzie lat 1999-2008. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rynek pracy pozostawał w badanym okresie pod silnym wpływem jednoczesnego oddziaływania czterech grup czynników wpływających na popyt i podaż pracy, tj.: demograficznych, edukacyjnych, makroekonomicznych oraz instytucjonalno-politycznych. W części dotyczącej obszarów problemowych wskazano na takie cechy rynku pracy, jak: niska chłonność zatrudnieniowa, wysokie bezrobocie, duże zróżnicowanie przestrzenne sytuacji rynkowej, trudną sytuację młodzieży oraz niedopasowania strukturalne podaży i popytu na pracę w układzie poziomu wykształcenia i struktury zawodowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119854

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 129 ; Nauki Społeczne, vol. 2 ; Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information