Object

Title: Rola wybranych metod zarządzania kapitałem ludzkim w kreowaniu rdzennych kompetencji przedsiębiorstwa

Title in english:

The Role of Chosen Management Methods of Human Capital in Creating Core Competence of the Enterprise

Creator:

Szczygielska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 255-264

Abstrakt:

Pracownicy, szczególnie ci najbardziej utalentowani, stanowią najcenniejszy zasób współczesnego przedsiębiorstwa. To oni są nośnikiem szczególnych umiejętności i kompetencji, które mogą się stać źródłem przewagi konkurencyjnej. Aby ten potencjał właściwie spożytkować, tak by mógł się on przyczynić do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo właściwej przewagi konkurencyjnej, opartej na kluczowych kompetencjach, należy wykazać dużą dbałość o wybór odpowiednich systemów, metod i narzędzi służących do rozwoju, motywowania, inspirowania i zatrzymywania wartościowych osób w organizacji. Autorka w artykule podkreśla znaczenie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania ludźmi, takich jak zarządzanie talentami, mentoring czy coaching, w osiąganiu wspomnianych celów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119555

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information