Object

Title: Metoda wyboru i preinkubacji innowacyjnych projektów

Title in english:

Method of Selection and Preincubation of Innovative Projects

Creator:

Krzos, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 64-76

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja założeń autorskiej metodyki wyboru i preinkubacji innowacyjnych projektów, które będą podstawą założenia przedsiębiorstw przy współudziale pomysłodawców projektu, XYZ i innych wspierających projekt przedsiębiorstw lub uczelni. Złożenia zawarte w tej metodyce stanowiły podstawę merytoryczną wniosku aplikacyjnego, który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zatwierdziła do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 3.1. Kapitał dla innowacji w 2009 roku. Opracowana metodyka to efekt pracy członków zespołów. Z kolei głównymi celami dofinansowanego projektu jest wyselekcjonowanie i preinkubowanie dziesięciu spółek kapitałowych w branżach: nanotechnologia, biotechnologia, informatyka i energia w XYZ. W projekcie preferuje się powstanie spółek kapitałowych hybrydowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119537

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information