Object structure
Title:

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień jako trzon koncepcji organizacji wirtualnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management by Delegation of Power as the Core Concept of Virtual Organization

Creator:

Krasiński, Marek

Subject and Keywords:

zarządzanie przez delegowanie uprawnień ; organizacja wirtualna ; nowoczesne koncepcje zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 24-30

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania zarządzania przez delegowanie uprawnień w organizacjach wirtualnych oraz ukazanie korzyści z tego płynących. Poprzez analizę piśmiennictwa oraz dokonanie szeregu porównań autor dochodzi do wniosku, że założenia zarządzania przez delegowanie uprawnień pozwalają na sprawniejsze kierowanie ludźmi w organizacjach wirtualnych o określonych cechach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: