Object structure
Title:

Koncepcje zarządzania organizacją : problemy terminologiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conceptions of Organization Management : Etymological Problems

Creator:

Nowosielski, Stanisław

Subject and Keywords:

koncepcje zarządzania ; metody zarządzania ; instrumenty zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 13-23

Abstrakt:

W artykule, opartym na literaturze przedmiotu, starano się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czym jest koncepcja zarządzania, jaka jest jej struktura i związki z innymi instrumentami zarządzania. W tym celu zaprezentowano różne cechy charakteryzujące koncepcje zarządzania. Podjęto próbę określenia definicji koncepcji zarządzania i umiejscowienia jej w hierarchicznej strukturze instrumentów wspomagających zarządzanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: