Object structure
Title:

Postawy i zachowania pracowników w procesie kształtowania własnej kariery zawodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attitudes and Behaviour of Employees' in Shaping Their Own Professional Careers

Creator:

Smolbik-Jęczmień, Alicja

Subject and Keywords:

kariera zawodowa ; postawy ; zachowania ; wyniki badań

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 274-285

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają postawy i zachowania pracowników w procesie kształtowania kariery zawodowej. Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia, jak: nowe ujęcie kariery zawodowej, proces poznawania samego siebie w oparciu o tzw. model okna Johari oraz własną aktywność w dążeniu do rozwoju poprzez ustawiczne kształcenie się. Ponadto zamieszczono wyniki badań dotyczące prezentowanego zagadnienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: