Object structure
Title:

Rozwój kadr a kultura organizacyjna w dobie profesjonalizacji sił zbrojnych RP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organizational Culture of Polish Armed Forces and the Expectations of Future Officer's Corpse

Creator:

Kacała, Joanna ; Michaluk, Andrzej

Subject and Keywords:

profesjonalizacja ; kultura organizacyjna ; Siły Zbrojne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 265-273

Abstrakt:

W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące kultury organizacyjnej w Wojsku Polskim. Do badań wykorzystano kwestionariusz OCAI K. Camerona i R. Quinna. Na tej podstawie udało się zidentyfikować kulturę dominującą, a także kulturę oczekiwaną przez przyszłych oficerów Wojska Polskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: