Object

Title: Przedsiębiorczość rozumiana jako zestaw cech jednostki : różne sposoby postrzegania przedsiębiorczości oraz prezentacja wyników badań

Title in english:

Entrepreneurship Understood as a Set of Characteristics of an Individual : Selected Examples from the Literature and Partial Results of Author's Research

Creator:

Tomkowiak, Olga

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 224-234

Abstrakt:

Przedsiębiorczość może być definiowana na wiele sposobów. Autorka artykułu miała na celu przytoczenie rozważań kilku badaczy, którzy przez pojęcie przedsiębiorczości rozumieją zestaw cech charakteru człowieka jako jednostki (mikroskala), oraz zaprezentowanie częściowych wyników własnych badań związanych z wyżej wymienioną kategorią. Intencją autorki artykułu nie było stworzenie typologii przedsiębiorczości, lecz jedynie pokazanie różnych punktów widzenia na temat idei postaw przedsiębiorczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119552

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information