Object

Title: Strategiczna odnowa jako wypadkowa ewolucji i rewolucji w systemie zarządzania

Title in english:

Strategic Renewal as the Outcome of Evolutionary and Revolutionary Forces Inside the Management System

Creator:

Bełz, Grzegorz ; Wawrzynek, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 87-97

Abstrakt:

Koncepcja strategicznej odnowy pozwala opisywać i interpretować niezbędne procesy dostosowawcze, jakie warunkują przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa. Jako że samo zjawisko odnowy powinno być intuicyjnie dobrze znane menedżerom, w artykule koncentrujemy się na powodach niepowodzeń tego typu procesów. Niepowodzeń takich doświadczają nawet uznane przedsiębiorstwa o silnej pozycji rynkowej. Poszukując wyjaśnienia przyczyn takich problemów, odwołujemy się do dychotomii stabilizujących i transformujących sił, których korzenie tkwią w systemie zarządzania, oraz wskazujemy czynniki warunkujące potencjał strategicznej odnowy przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119539

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information