Object

Title: Sytuacja ekonomiczna i materialna dzieci i młodych dorosłych w świetle badań Eurostatu. Polska na tle UE

Title in english:

Economic and material situation of children and young adults in the light of Eurostat research. Poland at the background of EU

Creator:

Szamrej-Baran, Izabela

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 92-102

Abstrakt:

Ludność UE starzeje się, a odsetek młodych w populacji stale się zmniejsza. W 2017 r. liczba ludności UE wynosiła 511,5 mln osób, z czego jedynie 1/3 to ludzie młodzi (poniżej 30 roku życia). W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną i materialną dzieci i młodych dorosłych w Polsce na tle UE. Przeanalizowano strukturę ludności według wieku, skupiając się na najmłodszej i najstarszej grupie. Z danych wynika, że populacja UE starzeje się w szybkim tempie. W Polsce również widać niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej. Zbadano też sytuację rodzinną w Polsce i Europie, w tym np. strukturę według liczby posiadanych dzieci oraz wiek uniezależnienia się od rodziców. Z obszaru deprywacji materialnej przebadano takie wskaźniki, jak zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz pokazano dane mówiące o wpływie wykształcenia rodziców na zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci. Te ostatnie dane pokazują, że im niższe wykształcenie rodziców, tym większe prawdopodobieństwo, że ich dzieci będą ubogie

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.09 ; oai:dbc.wroc.pl:65973

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information