Object

Title: Wybrane wymiary spójności społecznej w ocenie studentów – eksplikacja na podstawie wyników dwukrotnych badań kapitału społecznego studentów

Title in english:

Selected dimensions of social cohesion in the assessment of students – explication based on double social capital research of students

Creator:

Miłaszewicz, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 53-65

Abstrakt:

Spójność społeczna jest przedmiotem rozważań teoretycznych i analiz oraz ważnym celem polityki społecznej. Jej wielowymiarowość powoduje, że rozważania prowadzone na jej temat koncentrują się z reguły na wybranych elementach spójności. Przedmiotem opracowania jest analiza wyników dwóch badań ankietowych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Obydwa dotyczyły kapitału społecznego ankietowanych studentów, a na potrzeby artykułu wybrano jedynie fragmenty tych badań. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników wspomnianych badań odnoszących się do dokonanej przez studentów oceny wybranych aspektów spójności społecznej: zaufania, solidarności i dobroczynności oraz wskazanie, czy zdobyta przez studentów w czasie studiów wiedza ma wpływ na dokonywane przez nich oceny. Wyniki badań sugerują niski poziom zaufania, jakim respondenci obdarzają innych ludzi i instytucje, co może być główną przeszkodą w realizacji idei spójności społecznej

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.05 ; oai:dbc.wroc.pl:65969

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information