Object

Title: Cele i bariery współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim po 2020 r. w świetle dokumentów strategicznych i planistycznych

Title in english:

Aims and barriers for the transborder co-operation policy in the Polish-German borderland after 2020 in the light of strategic and planning documents

Creator:

Raczyk, Andrzej ; Dołzbłasz, Sylwia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 76-84

Abstrakt:

Celem pracy była identyfikacja najważniejszych problemów i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim w nowym okresie programowania UE 2021-2027. Główną przesłanką badań była dyskusja nad kształtem polityki współpracy w kontekście zasadniczej poprawy jej efektywności oraz ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na jej realizację. Podstawą opracowania była analiza dokumentów strategicznych i planistycznych w odniesieniu do polskiej i niemieckiej części pogranicza na poziomie krajowym i regionalnym. Badania pokazały, że na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza brak jednej, wspólnej i uszczegółowionej docelowej wizji rozwoju współpracy transgranicznej. Istniejące dokumenty strategiczne oraz planistyczne były głównie złożeniem elementów istotnych z punktu widzenia poszczególnych regionów/krajów związkowych, a nie spójności całego pogranicza. Brak wspólnego planowania strategicznego stanowi jeden z powodów trudności w określeniu efektu transgranicznego oraz pomiaru skuteczności interwencji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.07 ; oai:dbc.wroc.pl:65971

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information