Object

Title: Społeczny wymiar polityki spójności i jej efekty

Title in english:

Social dimension of the cohesion policy and its effects

Creator:

Dziembała, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 9-22

Abstrakt:

Polityka spójności ma na celu zmniejszanie dysproporcji międzyregionalnych, a zatem zapewnienie spójności UE w wymiarze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym. Celem artykułu jest przedstawienie stanu spójności społecznej w regionach UE i zmian w zakresie tej spójności, ze szczególnym uwzględnieniem województw Polski. Kryzys finansowo-gospodarczy miał znaczące implikacje dla spójności społecznej w UE, a jego efekty posiadały również wymiar przestrzenny. Uwidocznia się proces stopniowego ożywienia gospodarczego, odzwierciedlony w poprawie wskaźników opisujących spójność społeczną, jednakże w wielu krajach i regionach ich wartości nie osiągnęły poziomu sprzed kryzysu. Grupowanie polskich województw według metody Warda umożliwiło wyodrębnienie 3 skupień województw podobnych ze względu na zmienne charakteryzujące wybrane wymiary spójności społecznej. Środki finansowe przekazywane z Europejskiego Funduszu Społecznego wspierają aktywnie działania realizowane w Polsce, pełniąc istotną rolę w zapewnieniu spójności społecznej

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.01 ; oai:dbc.wroc.pl:65965

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information