Object structure
Title:

Narzędzia wzmacniania lokalnych społeczności na obszarach problemowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tools for strengthening local communities in problem areas

Creator:

Skubiak, Beata

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; społeczność lokalna ; procesy rozwojowe ; obszary problemowe ; local development ; local community ; development process ; problem areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 85-91

Abstrakt:

Zaangażowanie lokalnych wspólnot może stanowić podstawę uruchomienia procesów rozwojowych na obszarach problemowych, który bazuje na czynnikach endogennych. Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych jest ważnym nurtem w rozwoju lokalnym i regionalnym. Społeczność lokalna posiada zdolność do reagowania na określone plany rozwoju lokalnego, potrafi zmobilizować posiadane zasoby, dostosować swoje organizacje do wymaganych potrzeb i opracować własne, odpowiednie do sytuacji strategie zarządzania. W zakresie zapewnienia dobrego zarządzania społeczności lokalne mają do odegrania kluczową rolę w działaniu jako łącznik w administracji samorządowej. Biorąc pod uwagę powyższe, artykuł ma na celu wskazanie sposobów i narzędzi wzmacniania lokalnych społeczności, które będą wspierać lub inicjować rozwój obszarów problemowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: