Object

Title: Ocena dobrobytu ekonomicznego w Polsce w ujęciu województw w kontekście spójności regionalnej

Title in english:

A cross-province analysis of economic welfare for Poland in the context of regional cohesion

Creator:

Głowicka-Wołoszyn, Romana ; Wołoszyn, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 23-32

Abstrakt:

Celem badań była ocena dobrobytu ekonomicznego polskich gospodarstw domowych w ujęciu województw. Do oceny tej wykorzystano uproszczoną funkcję dobrobytu społecznego, tzw. indeks Sena. Wartości tego indeksu wskazują na ważny aspekt wpływu nierówności dochodowych na dobrobyt ekonomiczny. Przy takim samym przeciętnym poziomie dochodów, dobrobyt ekonomiczny w społeczności o wyższym poziomie nierówności oceniany jest niżej. Badania przeprowadzono na podstawie danych jednostkowych pochodzących z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (GUS) w latach 2005 i 2015. Pomiędzy latami 2005 a 2015 we wszystkich województwach odnotowano wzrost poziomu dobrobytu ekonomicznego, ale jednocześnie dwukrotny wzrost jego rozpiętości. Na wyższy od przeciętnego wzrost dobrobytu w województwach dolnośląskim, śląskim i zachodniopomorskim wpływ miał zarówno wzrost zamożności, jak i spadek nierówności, w kujawsko-pomorskim i mazowieckim głównie wzrost zamożności, a w pomorskim spadek nierówności dochodowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.02 ; oai:dbc.wroc.pl:65966

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information