Object

Title: Wykorzystanie metody Propensity Score Matching w badaniach typu desk research

Title in english:

The use of the Propensity Score Matching method in desk research

Creator:

Błoński, Krzysztof ; Putek-Szeląg, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 167-175

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Propensity Score Matching (PSM) do analizy danych zastanych w ramach badań typu desk research. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania tej metody do łączenia dwóch zbliżonych baz danych zastanych. Artykuł ma charakter badawczy. Źródłem danych zastanych są wyniki Europejskiego Sondażu Socjologicznego oraz Europejskiego Badania Jakości Życia. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu socjologii i statystyki, dostępnej w postaci książek i artykułów. Za pomocą metody PSM wybrano z dwóch wymienionych baz danych jednostki najbardziej podobne pod względem wybranych zmiennych. Celem takich działań będzie połączenie wymienionych baz danych, co według autorów ma zwiększyć możliwość przeprowadzania analiz. W artykule zastosowano również regresję logistyczną, na podstawie której policzone zostały prawdopodobieństwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.14 ; oai:dbc.wroc.pl:60218

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information