Object

Title: Jakość danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania

Title in english:

Data quality in integrated management information systems

Creator:

Hernes, Marcin ; Bytniewski, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 167-175

Abstrakt:

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania pozyskują dane z wielu źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na świecie, a więc dane te mogą posiadać różną jakość. Skuteczne zarządzanie musi jednakże bazować na danych o wysokiej jakości. Ważnymi cechami danych są pilność i aktualność, niezaprzeczalność, zrozumiałość i wiarygodność. Tylko na podstawie takich danych osoby zarządzające mogą podejmować prawidłowe decyzje ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z jakością danych i zarządzaniem tą jakością w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. W pierwszej części przedstawiono istotę pojęcia jakości danych. Następnie scharakteryzowano problematykę zarządzania jakością danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. Ostatnią część artykułu stanowi dyskusja nad praktycznymi aspektami zarządzania jakością danych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.15 ; oai:dbc.wroc.pl:37685

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information