Object structure
Title:

Controlling personalny – problemy badawcze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Personal management controlling – research problems

Creator:

Foremna-Pilarska, Monika

Subject and Keywords:

controlling personalny ; controlling ; narzędzia controllingu ; personal management controlling ; tools of controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 145-153

Abstrakt:

Controlling personalny z możliwością swobodnego i elastycznego doboru narzędzi w nim stosowanych może stać się istotnym źródłem informacji operacyjnej i strategicznej w procesie zarządzania kapitałem ludzkim. Celem artykułu jest identyfikacja ogólnych problemów badawczych w obszarze controllingu personalnego w przedsiębiorstwie. Metoda wykorzystana do tworzenia tekstu opiera się na analizie piśmiennictwa w zakresie omawianego tematu, która pozwoliła na dokonanie syntezy i wskazała obszary, w których warto jest podjąć próbę stawiania celu badawczego oraz późniejszej jego weryfikacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.13

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: