Object structure
Title:

Rachunkowość w służbie sprawiedliwości a sprawiedliwość w rachunkowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting at the service of justice vs. justice in accounting

Creator:

Nowak, Marta

Subject and Keywords:

sprawiedliwość ; rachunkowość ; etyka ; justice ; accounting ; ethics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 336-345

Abstrakt:

Artykuł łączy problematykę etyki i rachunkowości. Postawiono następujące cele badawcze: wyjaśnienie pojęcia sprawiedliwości i różnych sposobów jej rozumienia; przedstawienie możliwości wykorzystania rachunkowości w realizacji idei sprawiedliwości; przedstawienie roli sprawiedliwości w rachunkowości. Przeprowadzony wywód oparto na studiach literaturowych z zakresu etyki (w szczególności w odniesieniu do rozumienia pojęcia sprawiedliwości), a zawarty w publikacji dyskurs ma charakter teoretyczny. Wykazano, iż rachunkowość, pomimo realizacji przede wszystkim celu gospodarczego, a więc racjonalno- egoistycznego, może być wykorzystana w celu wdrażania w życie idei sprawiedliwości, w różnych rozumieniach tej ostatniej, a więc w realizacji celu aksjologiczno-społecznego. Wskazano pola do zastosowania rachunkowości w dążeniu do sprawiedliwości oraz zastosowania idei sprawiedliwości w rachunkowości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.31

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: