Object structure
Title:

Postrzeganie controllingu w środowisku naukowym rachunkowości w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perception of controlling by Polish academic community

Creator:

Szychta, Anna ; Dobroszek, Justyna

Subject and Keywords:

controlling ; rachunkowość zarządcza ; kontrola zarządcza ; Polska ; management accounting ; management control ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 365-378

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie percepcji controllingu przez przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości w Polsce od początku lat 90. XX wieku, biorąc za punkt odniesienia ustalenia wynikające z dyskusji dotyczącej koncepcji Controlling w krajach niemieckojęzycznych. Artykuł zawiera odpowiedzi na następujące pytania: jak polscy autorzy, będący pracownikami naukowymi rachunkowości, oraz aktualni kierownicy instytutów i katedr zajmujących się edukacją i badaniami naukowymi w dziedzinie rachunkowości interpretują koncepcję controllingu oraz jak postrzegają relację między controllingiem a rachunkowością zarządczą? Z przeglądu literatury przedmiotowej i przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że pracownicy naukowi rachunkowości w Polsce różnią się znacznie w traktowaniu istoty i zakresu controllingu oraz jego relacji z rachunkowością zarządczą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.34

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: