Object structure
Title:

Czy budżetowanie zadaniowe jest efektywnym instrumentem zarządzania w sektorze finansów publicznych?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Is the performance budget an effective management instrument in public finance sector?

Creator:

Buk, Halina

Subject and Keywords:

budżet tradycyjny ; budżet zadaniowy ; wydatki publiczne ; mierniki efektywności ; traditional budgeting ; performance budget ; public tasks ; measures of efficiency

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 71-81

Abstrakt:

W procesie reformowania polskiego sektora finansów publicznych wdrożono nowy instrument zarządzania wydatkami publicznymi w postaci budżetowania zadaniowego, a więc koncepcji powszechnie stosowanej w biznesie, bo opartej na zarządzaniu przez cele i zadania. Celem artykułu jest prezentacja idei budżetowania zadaniowego w świetle tradycyjnego budżetowania w jednostkach finansów publicznych, wskazanie zalet i wad każdego z tych instrumentów. Przeprowadzono krytyczną analizę dotychczasowej praktyki budżetowania zadaniowego, uwzględniając kryterium realnie opracowywanych budżetów zadaniowych na szczeblu rządowym. Sama idea budżetowania zadaniowego jest instrumentem wspomagającym efektywność wydatkowania środków publicznych. Najsłabszym ogniwem tego procesu jest jednak określanie konkretnych ekonomiczności w procesie budżetowania i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych zadań. Zastosowano metodę krytycznej analizy stosownych regulacji prawnych, literatury przedmiotu oraz metodę weryfikacji celów i zadań, a zwłaszcza dobór kwantyfikowalnych mierników osiągnięcia tych celów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.06

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: