Object structure
Title:

Uwarunkowania dla budżetowania kosztów projektów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Considerations for budgeting the costs of projects

Creator:

Klinowski, Marcin

Subject and Keywords:

budżetowanie projektu ; definiowanie projektu ; zarządzanie projektami ; project budgeting ; project defining ; management of projects

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 194-202

Abstrakt:

Proces planowania powinien odgrywać istotną rolę w realizacji każdego przedsięwzięcia. Od planowania zależy w znacznym stopniu, czy projekt realizowany będzie efektywnie oraz czy spełni stawiane przed nim oczekiwania. Istotną częścią planowania jest przy tym budżetowanie, które jest procesem złożonym. Wymaga od kierownictwa wielowymiarowej i jednoczesnej analizy, z jednej strony, potrzeb oraz z drugiej – ograniczeń interesariuszy projektu. Celem artykułu jest prezentacja złożoności procesu budżetowania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uwarunkowań. Można też postawić tezę, że poprawne budżetowanie wymaga od kierownictwa dużej troski przy ustaleniu zakresu przedsięwzięcia oraz tworzeniu jego struktury. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować tezę, najpierw przedstawione zostaną etapy budżetowania projektu. Następnie zaprezentowana będzie charakterystyka ustalenia jego zakresu. Na koniec natomiast ukazane zostaną sposoby wyznaczenia struktury projektu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.18

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: