Object

Title: Zagraniczne spółki zależne polskich przedsiębiorstw – propozycja problematyki badawczej

Title in english:

Foreign subsidiaries of Polish companies – a proposal of research issue

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 9-25

Abstrakt:

Artykuł podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania zagranicznych spółek zależnych polskich przedsiębiorstw. Na podstawie analizy literatury i wyników badań zaproponowano hipotezę, która mówi, że zakładanie spółek zależnych przez polskie przedsiębiorstwa nie przebiega według procesów proponowanych przez modele fazowe, ale charakteryzuje się pewnym stopniem „skokowości”. Początkowa faza internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz motywy, którymi się kierują, skłoniła do sformułowania dwóch innych hipotez. Pierwsza z nich mówi, że zagraniczne spółki zależne polskich przedsiębiorstw odgrywają w większości przypadków rolę realizatora według typologii Ch.A. Bartletta i S. Ghoshala, a druga, że w większości przypadków są to podmioty, które w typologii A.K. Gupty i V. Govindarajana noszą miano implementora

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:30621

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information