Object structure
Title:

Zagraniczne spółki zależne polskich przedsiębiorstw – propozycja problematyki badawczej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Foreign subsidiaries of Polish companies – a proposal of research issue

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Subject and Keywords:

foreign direct investment ; internacjonalizacja ; spółka zależna ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; internationalization ; subsidiary

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 9-25

Abstrakt:

Artykuł podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania zagranicznych spółek zależnych polskich przedsiębiorstw. Na podstawie analizy literatury i wyników badań zaproponowano hipotezę, która mówi, że zakładanie spółek zależnych przez polskie przedsiębiorstwa nie przebiega według procesów proponowanych przez modele fazowe, ale charakteryzuje się pewnym stopniem „skokowości”. Początkowa faza internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz motywy, którymi się kierują, skłoniła do sformułowania dwóch innych hipotez. Pierwsza z nich mówi, że zagraniczne spółki zależne polskich przedsiębiorstw odgrywają w większości przypadków rolę realizatora według typologii Ch.A. Bartletta i S. Ghoshala, a druga, że w większości przypadków są to podmioty, które w typologii A.K. Gupty i V. Govindarajana noszą miano implementora

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.2.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: