Object structure
Title:

Źródła stresu zawodowego wśród pracowników sektora wydobywczego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The sources of work-related stress among the workers of extractive sector company

Creator:

Molek-Winiarska, Dorota

Subject and Keywords:

stres zawodowy ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; źródła stresu ; zdrowie zawodowe ; work-related stress ; human resources management ; sources of stress ; occupational health

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 74-92

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja wyników badania przyczyn i skutków stresu zawodowego wśród pracowników sektora wydobywczego. W badaniu wzięło udział 164 pracowników. Diagnoza psychologiczna została oparta na 4 kwestionariuszach – OSI, JCQ, GHQ-28 oraz autorskim kwestionariuszu źródeł stresu. Wyniki wskazują, że głównym źródłem stresu jest fizyczne środowisko pracy oraz, choć w mniejszym stopniu, presja czasu, nierytmiczność pracy i konflikt roli zawodowej. W zakresie ogólnego zdrowia psychicznego nie zarejestrowano żadnych trudności Dzięki zastosowanym metodom i narzędziom badawczym uzyskano klarowny obraz stresorów oraz ich natężenie i konsekwencje. Pozwoliło to na wybór programu związanego z treningiem interpersonalnym oraz treningiem opartym na uważności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.2.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: