Object structure
Title:

Techniki komunikacji w procesach zmian

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Communication techniques in the process of implementing changes

Creator:

Winkler, Renata

Subject and Keywords:

komunikacja ; techniki komunikacyjne ; zmiany ; communication ; communication techniques ; changes

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 108-126

Abstrakt:

Twierdzenie Heraklita, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana, zyskało współcześnie zupełnie nowy wymiar ze względu na realia funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ze względu na zachodzące przeobrażenia rzeczywistości gospodarczej w artykule podjęto zagadnienie procesu komunikacji w kontekście procesu zmian. Omówiono znaczenie procesu komunikacji w organizacji, zagadnienie kształtowania procesu komunikacji w organizacji (w tym kwestię głównych barier w komunikacji wewnętrznej) oraz problematykę zmian w organizacji i ostatecznie komunikacji w procesie zmian. Celem głównym opracowania było rozpoznanie możliwości wykorzystania stosowanych w praktyce gospodarczej technik komunikacyjnych w procesie wdrażania zmian, jak również ocena, w jakim stopniu zastosowanie danej techniki oceniono jako przynoszące najwięcej korzyści. Omawiane techniki oceniono również ze względu na odpowiadający im zakres interaktywności, aspektowości, modalności przekazu i nośności ekspresji emocjonalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.2.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: