Object structure
Title:

Diagnoza stanu nauczania inżynierów budownictwa w zakresie zarządzania w polskich uczelniach technicznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Diagnosis of Management learning state in Polish technical universities on Civil Engineering faculties

Creator:

Janiak, Edyta ; Krasiński, Marek

Subject and Keywords:

zarządzanie ; edukacja ; szkolnictwo wyższe ; kierunki techniczne ; management ; education ; higher education ; technical fields of study

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23), s. 43-52

Abstrakt:

Opracowanie skupia się na diagnozie stanu nauczania studentów kierunków budownictwo w najlepszych polskich uczelniach technicznych. Autorzy opracowania stawiają tezę, że w polskich uczelniach technicznych brakuje kursów z zakresu zarządzania, które mogłyby okazać się cenne dla inżynierów do skutecznego realizowania powierzonych im zadań na stanowiskach menedżerskich. Na podstawie dokonanej analizy literatury autorzy uznają, że wiedza z zakresu zarządzania jest niezbędna inżynierom od pewnego etapu kariery zawodowej. Luka kompetencyjna związana z kompetencjami społecznymi i interpersonalnymi powstała w toku studiów może zostać wypełniona poprzez odpowiednie narzędzia kształcenia ustawicznego, dzięki czemu inżynierowie z bardzo dobrą wiedzą techniczną będą mogli też sprawnie realizować zadania menedżerskie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.2.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 2 (23)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: